Sunday, May 30, 2010

Home » , » Birthday Cake - Kak Suhla

Birthday Cake - Kak Suhla


Chocolate Sour Cream Cake with Chocolate Ganache Frosting (1kg)
Repeat order dari Kak Suhla, thanks!

No comments:

 

Blogger Templates | Design by Elleya@Lovelycakes 2011